เตรียมตัวรับมือภาษีสิ่งปลูกสร้างและที่ดินใหม่

Building-tax

ภาษีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันได้ไม่พ้น แม้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตาม แถมภาษีมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ค่อยลดลงเท่าไร ซึ่งการเพิ่มภาษีเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งการขึ้นแต่ละครั้งสร้างผลกระทบต่อเราไม่น้อยทีเดียว ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเองก็เช่นกัน หลังจากไม่ได้ปรับขึ้นอย่างเป็นทางการมานานตอนนี้ทางการกำลังจะปรับขึ้นกลุ่มภาษีดังกล่าวแล้ว เตรียมตัวยังไง

ประเภทของที่ดิน

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่เรามีนั้น มีอะไรบ้าง แล้วสิ่งที่เรามีนั้นอยู่ในประเภทไหน(แต่ละประเภทเสียภาษีไม่เท่ากัน เงื่อนไขต่างกัน) ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มดังนี้ หนึ่งที่ดินเกษตรกรรม หมายถึงที่ดินสำหรับการทำกสิกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ สัตว์น้ำหรือกิจการอื่นตามที่รัฐกำหนด สองบ้านพักอาศัย ที่ดินในความหมายนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยลงไปอีก บ้านพักอาศัยหลัก ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน  กับบ้านพักอาศัยหลังอื่น มีเจ้าเป็นของโฉนดเฉยๆแต่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้ สามที่ดินพาณิชยกรรม หมายถึงที่ดินที่ใช้เพื่อประกอบธุรกิจไม่ได้ทำเกษตร หรือ ที่อยู่อาศัยและสี่ที่ดินรกร้างว่างเปล่า คือที่ดินไม่ได้รับการพัฒนา ใช้งาน ปล่อยให้รกร้างว้างเปล่า

สาเหตุของการปรับภาษี

การปรับภาษีตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นการปรับเรตภาษีเพิ่มขึ้นจากของเดิม ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าภาษีฉบับเดิมที่พูดถึงการเก็บภาษาที่ดินดังกล่าวนั้น เก่ามากแล้ว จาก พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กับ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 จึงไม่แปลกที่ว่าต้องปรับเรตภาษีกันใหม่ แต่ยังไม่ต้องกังวลกันไป ภาษีฉบับใหม่ที่กำลังจะปล่อยออกมานั้นเพิ่งจะอยู่ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเท่านั้น ยังดีนานกว่าจะออกมาบังคับใช้จริง แต่ก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้

เรตภาษีที่ดิน

สำหรับภาษีที่ดินแต่ละชนิดนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เรตภาษีที่ดินแต่ละอย่างก็จะไม่เท่านั้น นอกจากนั้น ที่ดินแต่ละแห่งก็จะถูกแบ่งตามมูลค่าที่ดินนั้นด้วย ยิ่งที่ดินราคาประเมินแพงก็จะเสียภาษีแพงตามกันไป แยกตามนี้

ที่ดินกลุ่มแรก กลุ่มเกษตรกรรมจะเก็บสูงสุดได้ไม่เกิน 0.2% แบ่งได้ดังนี้ ที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทยกเว้นภาษี หาก 50-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.05% และ มากกว่า 100 ล้านบาทเก็บภาษีอัตรา 0.1%

บ้านพักอาศัย ที่ดินกลุ่มนี้สูงสุดไม่เกิน 0.5% กรณีบ้านหลักถ้าไม่เกิน 50 ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี 50-100 บาทเสีย 0.05% และ มากกว่า 100 ล้านบาท 0.1% บ้านพักหลังอื่น น้อยกว่า 5 ล้านเสีย 0.03% 5-10 ล้านบาท 0.05% แล้วเพิ่มระดับขึ้นไปตามลำดับ

กลุ่มที่ดินพาณิชยกรรม น้อยกว่า 20 ล้านบาท 0.3% 20-50 ล้านบาท 0.5% 50-100 ล้านบาท 0.7% ที่เหลือก็ปรับขึ้นไป ส่วนที่ดินรกร้างจะปรับเรตภาษีตามระยะปล่อยรกร้าง ยิ่งปล่อยไว้นานจะยิ่งเสียแพง อย่างปีที่ 1-3 เสีย 2% ปีที่ 4-6 เสีย 2.5% เป็นต้น ใครมีที่ดินแบบไหน เตรียมตัวเสียภาษีให้ดี