เกี่ยวกับเรา

law

screaming-penguin.com : กฎหมายนั้นมีหลายประเภทแล้วหลากหลายอย่างมาก หากใครไม่ศึกษาก็จะรู้แต่กฎหมายเบื้องต้นที่ใช้กันทั่วไปเช่น กฎหมายจราจร กฎหมายบ้านเมืองทั่วไป เป็นต้น กฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจึงต้องมีความรู้ในด้านเฉพาะจริงๆ กฎหมายนั้นมีมากกว่า 1000 กฎหมาย สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ไม่สามารถเข้าถึงได้อาจจะโดนหลอกลวงหรือเอาเปรียบ ในปัจจุบันนี้มีการเอาเปรียบกันทุกพื้นที่คนที่มีความรู้ในด้านนี้มักจะดูเหยื่อที่ไม่มีความรู้และทำการหลอกลวงด้วยคำพูดชวนเชื่อทำให้ผู้คนเสียหายหนัก เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายทุกประเภทมาให้ท่านได้ศึกษากันเบื้องต้นเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพียงแค่ท่านสละเวลาเพียงนิดก็สามารถเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายได้แล้ว

site bar one