Month: November 2018

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพ์ 60

Acting-Comp

ปัจจุบัน พ.ร.บ.คอม ฉบับใหม่นั้นได้ถูกมีผลบังคับใช้แล้ว โดยการนำฉบับเดิมไปแก้ไขข้อกฎหมายให้มีโทษเข้มข้นขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มกฎหมายข้อใหม่เข้ามาเพื่อรองรับกับผู้กระทำผิดมากขึ้น โดยมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน ความผิดที่เข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพ์ 60