Day: October 2, 2019

กฎหมายเมาแล้วขับ เสี่ยงอุบัติเหตุต่อผู้ร่วมใช้ถนน

Drunk-driving-laws-news-site

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีคดีอุบัติเหตุเมาแล้วจนทำให้ผู้เสียชีวิตมากมาย ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมารองรับ แต่หลายคนก็ยังคิดว่ามันยังรุนแรงไม่พอหรือเปล่า ก็เกิดเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังหาข้อยุติกันไม่ได้ ทีนี้เราลองมาดูกฎหมายในปัจจุบันกันก่อนว่า มีการกำหนดโทษเอาผิดในกรณีเมาแล้วขับอย่างไรกันบ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในมาตราที่ ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขับขี่รถ ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ ในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น ในลักษณะกีดขวางการจราจร และโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ความรุนแรงของกฎหมายเมาแล้วขับ เคยมีข่าวออกมาว่าแชร์กันว่ามีการปรับกฎหมายใหม่เพื่อเอาผิดคนเมาแล้วขับ ด้วยโทษปรับ 10,000 บาท ติดคุก 1 เดือนไม่รอลงอาญา หากเป่าแล้วเจอว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กำหนดก็จับเข้าคุกทันที แต่มันเป็นแบบนี้จริงหรือ งานนี้เราจึงต้องไปดูในส่วนของกฎหมายว่ากำหนดไว้อย่างไร ตามมาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น หมายความว่าศาลมีอำนาจสั่งการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดให้จำคุกได้ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 พัน จนถึง 2 หมื่นบาท นี่หมายความว่าที่เขาแชร์กันมามันก็ไม่ถูกอยู่หลายส่วน เพราะกฎหมายที่ออกมาไม่ได้ออกมาบังคับดุลยพินิจของศาล หมายความว่าศาลอาจสั่งปรับเป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ต่ำกว่า 5 พัน หรือไม่เกิน 2 หมื่นบาท ส่วนเรื่องจำคุกก็ไม่เกิน 1 ปี ในส่วนของดุลพินิจของศาลจะพิจารณาในหลายๆ เรื่อง […]