สมหวังแล้ว คนรักสัตว์ดีใจหลัง ( พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ ) ครอดเรียบร้อย

law dee 47

เป็นเวลานานพอดูที่เหล่าคนรักสัตว์ต้องทนเห็น บรรดาสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกรังแกและใช้กำลังจนได้รับความเจ็บซ้ำร้ายอาจจะถึงขั้นพิการเลยทีเดียว ซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยๆ ตามโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอหรือรูปภาพที่ทำให้เห็นแล้วรู้สึกหดหู่ อีกทั้งยังทำร้ายจิตใจใครหลายคนที่รักสัตว์อย่างมากจนทำให้เกิดการรวมตัวของเหล่าประชาชนจำนวนมาก ร่วมลงชื่อและเสนอ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ขึ้นมาให้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อลงมติเริ่มบังคับใช้ โดยล่าสุดได้มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. นี้ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องดีที่อย่างน้อยประชาชนคนไทยยังเห็นค่าในชีวิตของเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยของเราทั้งหลาย

โดยทั้งนี้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ได้ครอบคลุมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์โดยไม่มีเหตุจำเป็น หรือการฆ่าโดยเพื่อความสนุก ซึ่งสามารถแยกออกตามมาตรา 20 ได้ดังนี้ 1.การฆ่าสัตว์เพื่อดำรงชีวิต ไม่ว่าจะนำไปเป็นอาหารหรือจำหน่าย โดยจะต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่ไว้สำหรับจำหน่ายหรือนำมาเป็นอาหารเท่านั้น 2.การฆ่าสัตว์โดยให้พ้นจากทุกข์และความทรมาน โดยที่มองไม่เห็นหนทางในการรักษาให้รอดพ้นได้ 3.การฆ่าเพื่อประเพณีตามแต่ละความเชื่อ 4.ฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันชีวิตของตนเองไม่รอดพ้นจากอันตรายและความเสียหายต่างๆ 5.การนำสัตว์เพื่อไปใช้ในเชิงศึกษาโดยเฉพาะแพทย์และคณะทดลองศึกษาต่างๆ โดยต้องได้รับการอนุญาต 6.การป้องกันโรคร้ายที่เชื่อมต่อจากสัตว์ด้วยกันเอง ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นเหตุจำเป็นและไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใด

ถ้าหากมีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20 จะมีผลบังคับใช้บทลงโทษอันได้แก่ จำคุกอย่างน้อยไม่เกิน 2 ปี ปรับอย่างน้อยไม่เกินสี่หมื่นบาท และอาจทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นนี้ถือเป็นก้าวแรกในการคุ้มครองชีวิตเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย หากใครพบเห็นการทารุณสัตว์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเป็นกระบอกเสียงแทนเพื่อนร่วมโลกตาดำๆ ของเรา