Category: ข่าวกฎหมาย

กฎหมายคุมแรงงาน เริ่มใช้ปี 62

Labor-control-law-news-site

หากมนุษย์เงินเดือนได้ยินข่าวเกี่ยวกับกฎหมายคุมแรงงานฉบับใหม่คงจะต้องดีใจกันเป็นแน่ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 โดยจะมีการเพิ่มเติมส่วนที่เอื้อประโยชน์แก่ลูกจ้างและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง ความคุ้มครอง เพื่อให้ครอบคลุมกับระบบเศรษฐกิจและพื้นฐานสังคมของประเทศไทย วันนี้เราจะมาดูถึงสาระสำคัญว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้าง แล้วมันมีประโยชน์กับลูกจ้างอย่างเราอย่างไร สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานปี 2562 กรณีถูกลูกจ้างโดยผู้ประกอบการ เราคงเห็นกรณีที่ลูกจ้างถูกไล่ออกกันอย่างไม่มีเหตุผลกันมาก็มากแล้ว หรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท กฎหมายฉบับใหม่เข้ามาคุ้มครองในส่วนการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องชดเชยเมื่อเลิกจ้างพนักงานที่ไม่มีความผิด หรือไม่ได้สมัครใจลาออก ส่วนที่เพิ่มเข้ามานั้นคือ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเป็น 75% ของจำนวนวันที่กำหนดเดิมคือ 300 วัน เปลี่ยนเป็น 400 วัน โดยกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายเงินภายในเวลา 3 วัน คุ้มครองเมื่อนายจ้างเบี้ยวไม่จ่ายเงิน ลูกจ้างโรงงานอาจเคยโดนเจอเคสนี้บ่อยในปัญหาเงินเดือนไม่ออก รอบนี้มีเพิ่มความคุ้มครองในกรณีแบบนี้ โดยนายจ้างจะต้องชดเชยให้กับลูกจ้างเป็นดอกเบี้ย 15% ต่อปี บวกตามจำนวนวันที่ไม่ได้จ่าย คุ้มครองเวลาเจ้าของย้ายสถานประกอบกิจการ หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องย้ายสถานประกอบการจะต้องประกาศให้พนักงานทราบ “อย่างน้อย 30 วัน” หากนายจ้างไม่ได้ทำประกาศแจ้งล่วงหน้าจะต้องรับผิดชอบด้วยการเสียเงินชดเชยให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน ในส่วนนี้หากใครเห็นว่าการย้ายครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง หรือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ไกลและไม่อยากที่จะย้ายไปทำที่ใหม่ […]

เตรียมตัวรับมือภาษีสิ่งปลูกสร้างและที่ดินใหม่

Building-tax-photo

ภาษีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันได้ไม่พ้น แม้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตาม แถมภาษีมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ค่อยลดลงเท่าไร

กฎหมายใหม่ ปี 62 ห้ามซื้อ-ขายบุหรี่ในคุก เรื่องที่ควรทำนานแล้ว

Sell-cigarettes

นักโทษในคุกนั้นเคยมีแนวคิดว่า การบริหารคนในคุกที่มีความเครียดอยู่แล้วจากการโดนปิดกั้นอิสรภาพ

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพ์ 60

Acting-Comp

ปัจจุบัน พ.ร.บ.คอม ฉบับใหม่นั้นได้ถูกมีผลบังคับใช้แล้ว โดยการนำฉบับเดิมไปแก้ไขข้อกฎหมายให้มีโทษเข้มข้นขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มกฎหมายข้อใหม่เข้ามาเพื่อรองรับกับผู้กระทำผิดมากขึ้น