Day: August 13, 2019

การลดหย่อนภาษี ในทางกฎหมายมีอะไรบ้าง

tax-Break-news-site

หลายคนมองข้ามเรื่องของ “ภาษี” ไปเวลาจับจ่ายใช้สอนในชีวิตประจำวันแต่ละเดือน จนลืมคิดไปว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจ่ายภาษีเช่นกัน เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายก็ต้องตกใจว่าทำไมตัวเองต้องเสียภาษีมากมายขนาดนี้ ในทางกลับกันทำไมคนรวยถึงดูน่าจะต้องจ่ายเยอะกว่าเราเผลอๆ กลับจ่ายน้อยกว่าด้วยซ้ำ พวกเขาทำได้อย่างไร