คลายปัญหาทางกฎหมาย ลูกหนี้ตาย ใครรับผิดชอบ

law dee 66

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนต้องอยากรู้อย่างแน่นอน เพราะเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน ซึ่งเงินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งเลยในชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนั้น การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นก็ต้องใช้เงินร่วมกันทั้งสิ้น การทำประกันนั้น เป็นการบริหารการเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆนั้นไปให้กับบริษัทประกันภัย เมื่อเรามีภัยต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น ทางประกันจะต้องทำการชดใช้ค่าสินไหมและค่าคุ้มครองในกรมธรรม์ของผู้ผู้เอาประกัน โดยที่ผู้ที่เอาประกันนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยกันตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในวันทำสัญญา ซึ่งในกรณีนี้นั้น ผู้ที่ทำการกันไปก็ถือว่าเป็นลูกหนี้ แต่มีบุคลหนึ่งนั้น เขาได้กู้เงินไปจำนวนหนึ่งจากธนาคาร และทำประกันเงินกู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีข้อกำหนดว่า ถ้าผู้ที่กู้นั้นเกิดเสียชีวิตหรือพิการไปบริษัทประกันจะยกหนี้ให้ ซึ่งการกระทำในครั้งนี้นั้นผู้ทำประกันได้ทำโดยที่คนในครอบครัวไม่รู้ และไม่มีใครที่เป็นชื่อร่วมในการทำประกันในครั้งนี้ ซึ่งต่อมาเค้าเสียชีวิต ด้วยการถูกทำร้าย

แต่ทางประกันทราบว่าผู้ที่ทำประกันนั้นเคยป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบโดยที่ไม่ได้แจ้งก่อน แต่เรื่องของการเสียชีวิตนั้น เสียชีวิตเพราะถูกทำร้ายไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรค และไม่นานธนาคารก็ส่งจดหมายมาในครอบครัวและบอกให้ชดใช้หนี้ ซึ่งทางครอบครัวนั้นขอดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารนั้นๆ แต่ก็ไม่สามารถที่จะดูได้ ซึ่งตามกฎหมายแล้วนั้น ต้องบอกเลยว่าการทำประกันนั้นต้องทำการกรอกแบบฟอร์มก่อนและมีข้อสอบถามถึงโรคประจำตัว และจะมีระยะเวลารอคอย 2 ปีและคอยดูว่าเราเป็นโรคอะไร ซึ่งการไม่ให้ดูเอกสารข้อมูลการทำประกันนั้น เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ทางครอบครัวสามารถที่จะเรียกร้องขอดูได้

และการที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตนั้น หนี้สินก็ยังคงอยู่ แต่ถ้าเค้ามีมรดก และมรดกนั้นใครได้ดูแลต่อ จะต้องชดใช้หนี้ในส่วนนี้แทน โดยจำนวนนั้นจะต้องไม่เกินกว่ามรดกที่ได้รับ แต่ถ้าไม่มีมรดกสืบทอด หนี้สินนี้ก็ไม่ต้องรับใช้ ซึ่งเราสามารถหาหน่วยงาม คณะกรรมการการส่งเสริมธุรกิจการประกันภัย ซึ่งสามารถร้องเรียนได้ในเว็บไซต์ได้เลย หรือส่งเรื่องทางอีเมล์ได้เลย รวมไปถึงการโทรสายด่วนที่ 1186 ได้เลยทันที อีกทั้งยั้งเข้าไปติดต่อโดยตรงเพื่อเป็นการเจรจาและหาทางออกที่เหมาะสม ในเรื่องที่ผู้ประกันนั้นไม่ได้บอกโรคที่ตนเป็นก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะทำให้การประกันนี้เป็นโมฆียะในที่สุด ซึ่งในการทำนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบก่อน