มาดูกัน การทำร้ายร่างกายคู่สมรส ผิดกฎหมายในข้อใดบ้าง

law dee 56

เป็นหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในสังคมไทย ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วนั้น บางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่ง แต่บางคนก็มองว่าการกระทำแบบนี้คือการกระทำที่ผิด เมื่อเห็นแล้วควรที่จะเข้าไปห้ามปราม ซึ่งปัจจุบันนั้น เรื่องของปัญหาการทำร้ายกันของคู่สมรส ถือเป็นปัญหาโลกแตกมาก เพราะต่อให้พยายามที่จะแก้ไขยังไงนั้น ก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะคนที่เห็นนั้นนิ่งเฉย ไม่เข้าไปห้ามปรามหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือในบางครั้งผู้ที่โดนกระทำนั้นก็ไม่อยากเอาเรื่องคู่สมรส เพราะด้วยความรักที่มีให้กันต่างๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วนั้น ผู้ที่เป็นฝ่ายโดนทำร้ายก็จะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ หรือที่เรียกว่าภรรยา เพราะเห็นได้น้อยมากนักที่จะมีผู้ชายโดนภรรยาของตัวเองทำร้าย ซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายได้เล็งเห็นในเรื่องนี้อย่างมาก แล้วต้องการให้ผู้ที่พบเห็นนั้นโทรเข้ามาแจ้งตำรวจ เพราะถือว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกาย และสมควรที่ได้รับการลงโทษอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของตัวเอง ซึ่งบางรายนั้น ผู้หญิงคนนี้ยังเป็นแม่ของลูกเขาอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม ซึ่งตามกระบวนกฎหมายในปัจจุบันได้กำหนดโทษความหนักเบาเอาไว้แล้ว ดังนี้

มาตรา 390 เป็นโทษที่กำหนดให้ไม่มีการทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ รวมไปถึงการประมาท ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 391เป็นโทษที่กำหนดว่าถ้ามีใครทำร้ายผู้อื่นโดยเกินกว่าเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกายหรือจิตใจก็ตาม จะต้องโดนโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 295 เป็นโทษที่กำหนดว่าคนที่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายทั้งกายหรือจิตใจ โดยเป็นในเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วนั้น ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 296 เป็นโทษที่กำหนดว่าคนที่ทำร้ายผู้อื่นอย่างเฉพาะเจาะจง อย่างเช่น ทำร้ายพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู เจ้าพนักงาน นั้นจะได้รับโทษในมาตรานี้ หรือจะเป็นในการกระทำทารุณกรรม หรือการคิดแผนการไว้ล่วงหน้านั้น จะต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 297 เป็นโทษที่กำหนดว่าผู้ใดที่ทำร้ายผู้อื่นจนตกอยู่ในอาการสาหัส เช่น ตาบอด แท้งลูก พิการ ร่างกายไม่ปกติ ใบหน้าเสียโฉม รวมไปถึง การที่ร่างกายนั้นใช้งานได้ไม่ปกติในเวลา 20 วัน ถือเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง และต้องได้รับโทษจำตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี ซึ่งความยาวของการจำคุกนั้นขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

มาตรา 298 เป็นโทษที่กำหนดว่าคนที่กระทำการผิดในมาตรา 297 นั้น แล้วยังมีความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 289 ด้วยแล้ว จะมีโทษการจำคุกตั้งแต่สองเดือนถึงสิบปี

มาตรา 300 เป็นโทษที่กำหนดว่าคนที่ทำไปด้วยความประมาท แต่ดันส่งผลให้ผู้อื่นนั้นได้รับความอันตรายอย่างสาหัส จะต้องรับโทษไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ