เรื่องควรรู้ เมื่อตำรวจจราจรยึดใบขับขี่หรือสิ่งของอื่นๆ

law dee 54

เป็นอีกหนึ่งประเด็นของคนไทยที่มาด้วยความร้อนแรงเป็นอย่างมาก เพราะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้โดนกระทำ หรือบางครั้งนั้น ผู้โดนกระทำก็คิดว่าการกระทำของผู้กระทำนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งในที่นั้น ผู้ถูกกระทำก็คือประชาชนทั่วไปที่ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในการเดินทางสันจรไปในที่ต่างๆ และผู้กระทำก็คือตำรวจจราจรที่มีตั้งด่านนั่นเอง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้นั้น ตำรวจจราจรจะมาตั้งด่านเพื่อตรวจสอบผู้ขับขี่รถตามท้องถนนบ่อยขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมาในช่วงสิ้นเดือนซะเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมาตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องต่างๆที่รถยนต์ทุกประเภทนั้นควรจะมี รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในรถ การเช็ดวัดแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการดักจับรถที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเมื่อรถคันใดก็ตามที่โดนเรียกนั้นต้องหยุดเพื่อเข้ารับการตรวจ ซึ่งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะถ้าขับหนีนั้น ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้กระทำอันผิดกฎหมาย และต้องได้รับโทษในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการรับการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน โดนจะต้องเสียค่าปรับจำนวน 500 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 10 วัน ซึ่งอาจทั้งจำทั้งปรับก็ได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีข้อแก้ตัวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งบางรายอาจจะขับรถพุ่งชนสิ่งขีดขวางของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันนี้ก็คือว่าผิดกฎหมายเป็นเรื่องธรรมดา โดยจะต้องเสียค่าประ 2000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี และบางกรณีนั้นที่เข้ารับการตรวจสอบแล้วต้องมีเรื่องของการปรับเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะยึดบัตรประชาชน บัตรเครดิต หรือบัตรอื่นๆ รวมไปถึงกุญแจ เพราะตามกฎหมายทางจราจร กฎหมายทางบก รวมไปถึงกฎหมายทางรถยนต์นั้น ไม่มีมาตราใดที่ให้อำนาจต่อเจ้าหน้าที่ในการยึดสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งสิ่งของเหล้านั้นถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นยึดไปถือว่าผิดกฎหมายในเรื่องของการลักทรัพย์ เพราะบางกรณี การกระทำแบบนี้อาจเป็นการขู่ ซึ่งทำให้บางรายนั้นที่มีเงินจะรีบเข้าไปชำระเงินค่าปรับอย่างรวดเร็ว แต่บางรายที่ไม่มีเงิน ก็จะต้องเดือดร้อนเพราะไม่สามารถที่จะเอาของที่ยึดกลับมาได้ จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ซึ่งก็รวมไปถึงใบขับขี่อีกด้วย เพราะใบขับขี่นั้นก็ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของเช่นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจทางการจราจรนั้นจึงไม่สามารถที่จะยึดได้ นอกซะจาก ตำรวจรายนั้นได้อาศัยอยู่ในข้อบัญญัติของข้อกฎหมายอย่างถูกต้องเท่านั้น